Djur kommunicerar på ett djupare plan med kroppsspråk, energier och överföring av tankar och känslor.
Små barn har en god förmåga att uppfatta den kommunikationen men ju äldre vi blir desto mer tycks vi stänga dörren till vår intuition och förmåga att ta emot de signaler vi får.

Som diplomerad djurkommunikatör hjälper jag dig att förstå vad ditt djur kan och vill förmedla och det kan ske både på plats och på distans.

Jag är även utbildad instruktör och specialiserad psykolog för hund.

Vad kan jag hjälpa dig och ditt djur med?
I de flesta fall kan jag bidra med information från djuret som kan hjälpa er att komma vidare i er relation och/eller träning och i andra fall kan jag få information om djuret lider av smärta eller sjukdom. Framkommer det att djuret är påverkat av smärta eller sjukdom behöver veterinär konsulteras för att ge djuret den hjälp som behövs.
Har djuret oro eller stressymptom kan jag använda healing för att lindra dessa.

Pris:
Konsultation på distans med återkoppling per E-post – 395:-
Fysisk träff, ca 60 min – 595:- + ev resekostnad.